Penerangan Blog

Blog ini adalah koleksi copy and paste fakta-fakta menarik daripada e-mail, majalah dan website.

Isnin, 10 Februari 2014

Bon dan sukuk


Bon

Di Malaysia, terdapat dua jenis bon iaitu bon kerajaan dan bon korporat di mana bagi bon kerajaan, penerbitnya ialah pihak kerajaan dan Bank Negara Malaysia manakala bon korporat pula diterbitkan oleh institusi separa kerajaan seperti Khazanah Nasional Bhd, Danamodal Nasional Bhd dan Danaharta Nasional Bhd.

Bon mewakili akujanji hutang yang diterbitkan sama ada oleh badan-badan kerajaan ataupun syarikat.


Sukuk

Sukuk merupakan nama pada sebuah sijil kewangan dan sama seperti surat hutang Islam.

Turut dikatakan sebagai surat berharga yang sesuai dengan syariah Islam dan prinsip-prinsip pelaburan yang melarang pembayaran riba.

Sukuk juga boleh dikenali sebagai bon patuh syariah.

Jenis-jenis sukuk yang terdapat pada masa kini seperti Sukuk Ijarah, Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah dan Sukuk Istisna.

- Kosmo!

Tiada ulasan: